موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس - سود هر سهم EPS

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس:سرمایه گذاری در بازار بورس می تواند سرمایه گذاران جدید را تهدید کند. بازار سهام پر از اصطلاحات گیج کننده است، و خطر از دست دادن پول بسیار واقعی است. اما این به نظر نمی رسد که زیاد خم پیچیده باشد.برای فعالیت در بازار بورس شناخت و فهم اصطلاحات بورسی خیلی مهم و اساسی می باشد اما مهمتر اینکه کاربرد صحیح از این تعاریف را در عمل هم بدانیم.

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس

شاخص بورس یا index:

شاخص به معنی نشان دهنده یا نمودار است که جهت و مقدار تغیرات کل بازار نشان میدهد.مهم ترین شاخص بورس شاخص قیمت سهام است.

سود هر سهم (Earnings Per Share)(EPS):

EPS سرنام کلمات Earning Per Share است بخشی از سود شرکت است که نشان دهنده سود هر سهم است و یک معیار عمده برای تحلیلگران است.برای محاسبه EPS یا سود هر سهم مالیات را از کل سود کسر و حاصل را بر تعداد سهام تقسیم میکنیم.

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس | سود هر سهم EPS | سود نقدی هر سهم DPS | شاخص بورس یا index سرمایه گذاری در بازار بورس می تواند سرمایه گذاران جدید را تهدید کند. بازار سهام پر از اصطلاحات گیج کننده است، و خطر از دست دادن پول بسیار واقعی است. اما این به نظر نمی رسد که زیاد خم پیچیده باشد. برای فعالیت ..

سه نوع دیگر EPS (پیش بینی شده – تحقق یافته – تعدیل) وجود دارد که هر یک بصورت زیر تعریف می شوند:

الف ) EPS پیش بینی شده یا سود پیش بینی شده هر سهم:

عبارت است از سود هر سهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش بینی می کند.

ب) EPS تحقق یافته یا سود تحقق یافته هر سهم:

عبارت است از سود هر سهم که در دوره ی مالی گشته به هر سهم تعلق گرفته است.

ج) EPS تعدیل یا سود تعدیل هر سهم:

P/E (پی به ایی) یا رابطه قیمت به درآمد

اگر یک شرکت پی به ایی ۱ داشته باشد یعنی سود سرمایه گذاری شما بعد از ۱ سال برابر خود سرمایه گذاریتان می شود.سرمایه گذاران اغلب از نسبت P/E به عنوان ابزار نمایش ارزش یک شرکت یاد می کنند.

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس - سود هر سهم EPS - ویکی راز
تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس

نسبت (P/E) رایج ترین نسبتی است که در بازار سرمایه برای سرمایه گذاران،تحلیل گران ،مدیران پر تفوی ،مشاوران و…اهمیت دارد.علت محبوبیت این نسبت توان نمایش رابطه ارزش بازار وسود هر سهم با یک عدد ریاضی است.شرکتها در ابتدای سال مالی EPS خود را پیش بینی می کنند که به آن EPS پیش بینی شده می گویند. اما ممکن است این پیش بینی کمتر یا بیشتر شود

سود نقدی هر سهم (DPS):

همه ساله شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون (ذخیره قانونی) و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند.
به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و بطور نقدی به دست سهامداران می رسد، DPS گفته می شود. و اینکه چه میزان از سود تحقق یافته ی هر سهم یا EPS تحقق یافته به صورت نقدی توزیع شود.

و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد.هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه گذر برای سهم می پردازد و چشم انداز آینده شرکت وسود پیش بینی شده آن است.نسبت قیمت به درآمد در تعیین دوره برگشت اصل سرمایه گذاری از محل سودهای آتی یک سهم به ما کمک می کند.

برای مثال اگر شما سهامی با نسبت P/Eبرابر 10خریداری کنید به این معناست که 10سال طول می کشد تا شرکت کل سرمایه اولیه شما را از محل سودهای خود باز پس دهد.

تعاریف و آشنایی با اصطلاحات بورس | سود هر سهم EPS | سود نقدی هر سهم DPS | شاخص بورس یا index سرمایه گذاری در بازار بورس می تواند سرمایه گذاران جدید را تهدید کند. بازار سهام پر از اصطلاحات گیج کننده است، و خطر از دست دادن پول بسیار واقعی است. اما این به نظر نمی رسد که زیاد خم پیچیده باشد. برای فعالیت ..

بسیاری از افراد با P/E در مورد خرید و فروش تصمیم می گیرند. در محاوره ی عمومی گفته می شود که پی به ای پایین نشان دهنده ریسک کمتر و سود کتر و پی به ایی بیشتر نشاندهنده ریسک بیشتر و سود بیشتر است.

مقاله مرتبط : آموزش های تحلیل قیمت سهام

اما در حالت کلی مزایا و معایب P/E

1- نسبت P/E منعکس کننده عقیده بازار درباره یک شرکت است. معمولا نسبت P/Eشرکت های خوب ورو به رشد، بالا است.
2- نسبت P/E بزرگ نشان دهنده خوش بینی ونسبت P/Eکوچک،نشان دهنده بدبینی عموم سرمایه گذاران درباره آینده شرکت است.
3- نسبت P/E تا زمانی بالا خواهد بود که عموم سرمایه گذاران به توانایی رشد وتحقق سود ویا افزایش قیمت سهام یک شرکت اعتقاد داشته باشند.به محض اینکه این اطمینان در قابیلت سود آوری شرکت ازبین برود ،این نسبت افت خواهد کرد.
4- نسبتP/E ،اعتبار شرکت ومدیریت آن وهمچنین اعتمادی که سرمایه گذاران در مورد استعداد دست یابی به سود شرکت دارند ،منعکس می کند.
5- نسبت P/Eدماسنجی است که مرتبا میزان حرارت سهام را بررسی وبه بازار اعلام می کند
6- نسبت P/E نشان دهنده سطح ریسک یک سهم نیز است. هر چه P/Eبالا تر باشد ،ریسک سهم بالاتر خواهد بود .
7- در صورت منفی شدن بازار تمایل به فروش سهام باP/E بالا نسبت به سایر سهام افزایش می یابد.
8- هنگامی که شرکت ها دوره رشد خود را پشت سر می گذارند سود آنها تثبیت ونسبت P/E آنها تعدیل می شود.

درصد نوسان:

مقدار تغییرات قیمت هر سهم در جهت مثبت یا منفی که حداکثر میتواند تا 4 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.

بهترین عرضه:

بهترین عرضه نشانگر کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش سهم یک شرکت است.

بهترین تقاضا:

بهترین تقاضا نشانگر بیشترین قیمت پیشنهادی برای خرید سهم یک شرکت است.

خالص تقاضا:

تفاضل بین ارزش ریالی بهترین تقاضا و بهترین عرضه را نشان میدهد.یعنی اگر بیشترین قیمت پیشنهادی برای خرید یک سهم را از کمترین قیمت پیشنهادی برای فروش یک سهم را از هم کسر کنیم خالص تقاضا برای آن سهم محاسبه می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.