مجله موفقیت در مورد سرمایه گذاری و ازدواج موفق و استخدام
مرور رده

فروش و بازاریابی

10 درس برای فروشی موفق

((اگر درمورد فروش محصول خود ازشیوه درک زبان مشتری استفاده کنید ،مطمعنا فروش بیشتری خواهید داشت.))مشتریان به دلیل ویژگی های محصول هیچ وقت از شما…

بازاریابی تلفنی و 10 نکته مهم

آیا تا به حال هنگام بازاریابی تلفنی احساس بدی به شما دست داده است؟ آیا از اینکه پیشنهادتان موردقبول واقع نمی‌شود، ناراحت شده‌اید؟ آیا از موفقیت…

افزایش فروش با 21 تکنیک

1-با مشتریان ثابتتان که به آن ها اعتماد دارید و حسن خلقشان ثابت شده است در تماس باشید و عی کنید نقاط ضعف را تقویت کنید و رابطه تان را صمیمی کنید .…