موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد
مرور رده

مدیر موفق

کسب و کارهای موفق/مدیر موفق

خصوصیات مهم یک مدیر موفق

مدیریت خوب برای موفقیت یک کسب و کار بسیار مهم است و مدیریت ضعیف بر روحیه کارکنان، خدمات به مشتری و کیفیت محصول تولید شده بسیار تاثیر می گذارد. از…

رازهای نهفته مدیر برگزیده قرن

بسیاری از مدیران از دگرگونی می‌هراسند. بسیاری از مدیران براین باورند که آرام نشستن بهترین راهبرد در کسب‌و کار است. شاید بدان دلیل که بی‌خطر ترین…