موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان

 

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان

*

*

*

عیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم>>> انتونی رابینز

مارک فیشر

اجازه نده ترس تو را فلج سازد>>>مارک فیشر

مارک فیشر

افرادی که از ریسک کردن میترسند به جایی نمیرسند>>>مارک فیشر

مارک فیشر

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت - ویکی راز
جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان – جملات مثبت – جملات بزرگان موفقیت

منشا همه بیماریها در فکر است>>> ژوزف مورفی

مارک فیشر

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است>>>انتونی رابینز

مارک فیشر

چنانچه نیک اندیش باشید خیر و خوشی به دنبالش خواهد امد>>>ژوزف مورفی

مارک فیشر

افراد موفق هیچ وقت اجازه نمیدهند که شرایط ازارشان دهد>>>مارک فیشر

مارک فیشر

افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند>>>مارک فیشر

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت - ویکی راز
جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان

ترس را از خود بران و با خود بگو

اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.>>>انتونی رابیتز

ترس را از خود بران و با خود بگو

هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند>>> مارک فیشر

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت
جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان – جملات مثبت – جملات بزرگان موفقیت

وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد>>>انتونی رابینز

ترس را از خود بران و با خود بگو

ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم>>>ژوزف مورفی

جملات بزرگان موفقیت

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت - ویکی راز

هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند>>>ژوزف مورفی

جملات بزرگان موفقیت

قانون زندگی , قانون باور است.>>>ژوزف مورفی

جملات بزرگان موفقیت

اعتقادات ما اعمال افکار و احساسات ما را شکل میدهد>>>انتونی رابینز

جملات بزرگان موفقیت

با هر تصمیمی تغییری تازه در زندگی اغاز میکنید.>>>انتونی رابینز

جملات بزرگان موفقیت

برای شروع باید باور داشته باشی که میتوانی سپس با اشتیاق شروع کنی>>>مارک فیشر

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

اگر نمیدانی به کجا میروی به هیچ کجا نخواهی رسید.>>>مارک فیشر

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

نبوغ در سادگی نهفته است>>>مونزارت

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

این روشنی هدف است که به شما نیرو میبخشد>>>انتونی رابینز

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

در زندگی شکست وجود ندارد بلکه فقط نتیجه موجود است>>>انتونی رابینز

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

تمام کسانی که ثروتمند شده اند باور داشته اند که میتوانند ثروتمند شوند.>>>مارک فیشر

جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

باور به طور خود بخود به اجرا در میاید>>>ژوزف مورفی

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

نه موفقیت و نه شکست یک شبه ایجاد نمیشود.>>>انتونی رابینز

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

به ضمیر باطن خود به صورت یک هوش زنده و یک یار موافق بنگرید>>>ژوزف مورفی

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

ترس باعث میشود تا بسیاری از مردم به رویاهایشان نرسند.>>>مارک فیشر

جملات زیبا و انرژی بخش از بزرگان - جملات مثبت - جملات بزرگان موفقیت

نباید مطالب غلطی که از گذشته در ذهن ما برنامه ریزی شده اند حال و اینده ما را تباه کنند >>> انتونی رابینز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.