موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

کارما چیست و انواع کارما

کارما چیست و انواع کارما

کارما چیست

کارما در بودیسم  و هندوئیسم  به معنی زیستکار یا عملکرد فرد در زندگی میباشد و این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. بدین معنی که ((هر چه بکاری همان درو خواهی کرد)) در باور هندوان و بوداییان، بر اثر کردارهای فرد <کارما> نیرویی ایجاد می‌شود که چگونگی زندگی آن فرد را در این زندگی و زندگی های بعدی اش مشخص می‌کند. اصل کارما می‌گوید که نتیجه هرآنچه انجام می‌دهیم به خودمان بازمی‌گردد. پیامد عملکرد فرد کارمیوه Vipākap نامیده می‌شود .

انواع کارما

اعمالی كه فرد از روی ناآگاهی و جهالت انجام می دهد، كسب می شود و نتیجه اعمال بد اوست. رنجی كه انسان آن را در دنیا تجربه می كند، از كارمایی ناشی می شود كه خود او پدید آورده است. كارما می تواند انواع مختلفی داشته باشد.

كارمای فردی

در این نوع كارما، فرد مستقیما تمام آنچه را كه خودش به وجود آورده، به تنهایی تجربه می كند. به زبان بهتر و خلاصه تر، خود فرد تاوان كارمایی را كه بوجود آورده، پس می دهد. كارمای فردی، نتیجه كارهایی است كه برایند آن مستقیما بر خود فرد وارد شده است و شخص دیگری به غیر از خود او، درگیر آن نشده است.

كارمای خانوادگی

هر خانواده ای به عنوان گروهی كه دارای روابط قوی است، یك شبكه پیچیده از عمل و عكس العمل ها را ایجاد می كنند. بسیاری از زوج ها و خانواده ها، صدها سال در كنار هم زندگی كرده اند و رنج شان را از یك زندگی به زندگی دیگر انتقال داده اند. اگرچه بسیاری از خانواده ها، ویژگی های خود را منحصر به فرد می دانند، اما همه اینها در نتیجه علت و معلول، كارما بوجود آمده است. در كارمای خانوادگی، ممكن است نقش ها، عوض شود. ممكن است فرد به عنوان فرزند خودش باز گردد كه این امر، به خاطر قانون تكرار است. پدر بی رحم به عنوان فرزند خودش به دنیا می آید، تا آنچه با دیگران كرده، سر خودش بیاید. اگر پدر جدید خشم خود را از طریق بی رحمی و وحشیگری ابراز نماید، چرخه تكرار دوباره كار خود را از سر می گیرد. بنابراین، در كارمای خانوادگی، كل خانواده تاوان كارما را پس می دهد.

کارما چیست و انواع کارما - كارمای سیاره ای - موفقیت با ویکی راز
کارما چیست و انواع کارما – كارمای سیاره ای – موفقیت با ویکی راز

كارمای قومی و خویشی

در مقیاسی بزرگتر، ممكن است كارما در محدوه ای بزرگتر از خانواده رخ دهد. معمولا در جوامعی كه به صورت قبیله ای و سنتی در كنار هم زندگی می كنند و ازدواج هایی خارج از قبلیه خود ندارند درگیر این نوع كارما هستند. به طور خلاصه، در این نوع كارما، كل فامیل و قوم و خویش و افراد قبیله، تاوان كارما را پس می دهد.

كارمای گروهی

گروه ها عمل می كنند و تاثیرات اعمال شان را دریافت می كنند. ممكن است گروه شامل یك حزب، جنبش، گروه تجاری، مدرسه، ناحیه، شهر، ایالت، كشور و … باشد. در این نوع كارما، گروهی دور هم جمع می شوند و كارما پس می دهند. ممكن است این گروه در داخل یك كشتی، هواپیما، قطار و یا ساختمانی دور هم گرد آیند و كارما را بپردازند. در غرق شدن كشتی ها، سقوط هواپیماها، انفجار قطارها و … استهلاك این نوع كارما به وضوح دیده می شود.

كارمای سیاره ای یا كارمای زمین

این نوع كارما، شكل بزرگ تری از كارمای گروهی می باشد كه در آن كل مردمان یك سیاره، كارمایی را به صورت مشترك پس می دهند. ممكن است كارما به صورت آب و هوای آلوده در كل منطقه و سیاره باشد یا مشكلی همانند لایه ازون كه تاثیر همگانی بر كل افراد داشته باشد و مشكلاتی از این قبیل. در این نوع كارما، زمین یا سیاره ای دیگر در وضعیتی قرار می گیرد كه كل ساكنان آن به طور مشترك و عمومی، تاوان كارما را پس می دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.