موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

دانلود کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج ساموئل

دانلود کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج ساموئل کلاسون

کتاب ثروتمندترین مردبابل به ترجمه زبان فارسی مجموعه ای از داستان های واقعی است که هم ازلحاظ ادبی وهم از لحاظ راهنمایی های مالی وسرمایه گذاری دارای اهمیت خاصی است.درهمه داستانهاعلل مشکلات مالی مورد بررسی قرارگرفته وراهکارهای عملی،برای حل کردن انهاگفته شده.هدف واقعی در این کتاب ایجادبینشی است تاعلاقه مندان به موفقیت مالی به کمک ان ثروتمند شوند،ازثروت خودنگهداری کرده واز درامدحاصل ان ثروت،ثروت بیشتری تولید کنند.

دانلود کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج ساموئل کلاسون

دانلود کتاب ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج ساموئل کلاسون | خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل|رازهای ساخت ثروت|پنج قانون طلا|تاجر شتر بابل|افزایش توانایی درآمدزایی|خلاصه ای تاریخی از بابل |مردی که تصمیم گرفت ثروتمند شود| کار در حوزه ملک به سرمایه گذاری موفق|وام دهنده طلای|خوش شانس ترین مرد در بابل

درادامه به خلاصه ای ازمطالب مهم کتاب میپردازیم.

اولین ودومین داستان کتاب مربوط به مرد ارابه سازی به نام بن سیر ودوستش کوبی می باشد،که هردوپس ازسالها تلاش وکار بی پول وفقیر بودنند،از این روتصمیم گرفتن تاراهی برای ثروتمند شدنشان بیابند.پس نزد دوست قدیمی خود به نام (آرکاد)که در ان زمان ثروتمند ترین مرد بابل بود رفتندتاراه ثروتمند شدن رابیاموزند.

ارکاد درجواب گفت :جمع اوری مال وثروت قواعد وقوانینی دارد که شما هنوز انرا فرانگرفته اید.من درجوانی اموختم که ثروت توانایی انسان را برای داشتن چیزهایی که موجب خوشبختی ورضایت میشود افزایش میدهد.ثروت، قدرت به همراه می اوردو می تواند موجب ارامش روح وجان شود.من هیچ میراث پدری نداشتم،هیچ دانش وهوش فوقالعادهای!پس دریافتم باید به مطالعه بیششتر در این زمینه بپردازم.

ازنظر ارکادعلم بردونوع است:۱-علمی که موجب یادگیری نادانسته ها می شود.۲-علمی که موجب می شود بفهمیم چه چیزهایی رانمی دانیم.

در ادامه ارکاد از نحوه اشنایی اش با (القمیش)که در زمان خود یکی از ثروتمندان بود سخن می گوید.این اشنایی نقطه عطفی می شوددر زندگی وی،القمیش راه ورسم کسب ثروت را به ارگاد می اموزد.او می گوید راه دولتمندی را انگاهی اموختم که متوجه شدم قسمتی از درامدم برای خودم است وباید ان را برای خودم نگه دارم،القمیش می گفت این سهم نبایدکمتر از یک دهم در امدم باشد.

سه اصل کلی ثروتمند شدن

ارکاد برای دوستانش توضیح می دهد،که اندوخته یک ساله اش رابرای خریدجواهر به اجرپزی می دهد و اجرپز به دلیل بی تجربگی شیشه رنگی رابه جای جواهر خریداری می کند.بدین ترتیب پس انداز اوازبین می رود و او یادمی گیرد،هر کسی برای سرمایه کذاری به شخص بی تجربه ای مراجعه کند،محکوم به شکست وازدست دادن مالش است.

اصل اول: باید یاد بگیری که با مبلغ کمتری نسبت به درامد خود بتوانی زندگی کنی.

اصل دوم: ازافرادصاحب علم وتجربه کمک بگیر.

اصل سوم:باید یاد بگیری اندوخته هایت را در خدمت بگیری.

برای مثال اگر با خود قرار می گذارید که به مدت صد روز هر بارکه از روی پلی عبور می کنید ریگی را از کنار راه برداشته و در رودخ انه بیندازید ، حتما این کار را بکنید .
اگر فرضا در روز هفتم فراموش کردید این کار را انجام دهید ، باید همان موقع برگردید و ریگ را در رودخانه بی ندازید. هرگز نگوئید فردا دو تا ریگ می اندازم . در ضمن برای خود وظایف دشوار و غیر عملی درنظر نگیرید.

ازنظر ارکاد قدرت اراده یعنی داشتن هدفی ثابت وغیرقابل تغییر وانجام کارهایی برای رسیدن به ان.درضمن برای خود وظایف دشوار در نظر بگیرید.داستان دیگری در کتاب است که بهفقرمردم بابل بعد ازجنگ ونباشته شدن ثروت نزد عده ی کمی از مردم جامعه می پردازد.در این داستان (سارگون)پادشاه بابل پس از مشورت با وزیر خود تصمیم می گیرداز ارکاد که ثروتمندترین مرد بابل است کمک بگیردتا بتواند جامعه را ازفقر نجات دهد.ارکاد انجام این کار را می پذیرد وقرار می شود صدنفر از افراد  را اموزش دهد واین افراد به اموزش مردم جامعه بپردازند.ارکاد مراحل هفت گانه اموزش هایش را در هفت روز به افراد اموزش داد.

مراحل او عبارت بود از :

  • ازهر ده سکه که وارد کیسه تان می شود،فقط نه تای ان را خرج کنید.
  • مخارج خود را تنظیم کرده ومطابق بودجه خود خرج کنید.
  • اندوخته خود را به کارگیرید تابرایتان کار کند.
  • ازسرمایه خود در برابر خطرات احتمالی محافظت کنیدو برای سرمایه گذاری ازافراد دانا کمک بگیرید.
  • در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنیدو حتمأ خانه ای برای خود داشته باشید.
  • هرقدر هم که پردرامد شدید ،خود وخانواده تان را بیمه کنید.
  • بامطالعه برعقل ودانش خود بیافزایید و توانایی هایتان را پرورش دهید.

در ادامه به داستانی در کتاب می رسیم که،(پنج قانون طلایی) نام دارد،ارکاد این پنج قانون را برلوحی نوشت وبه پسرش(نوماسیر داد تا دور جهان بگردد و پس از کسب تجربه،بازگشته واداره امول پدر را به دست بگیرد.

پنج قانون طلایی عبارتند از :

اول: طلا به مردمی روی می اورد که دست کم یک دهم درامد خود را پس انداز کنند.

دوم:  طلا به مردمانی تعلق می گیرد که ان را در کاری سود اور به کار اندازند.

سوم:  طلا با حمایت صاحبش وقتی زیادمی شود،که ان را با مشورت با متخصصان با تجربه به کار اندازد.

چهارم: طلا از دست کسانی میلغزد که در کارهایی سرمایه گذاری می کنند،که در ان هیچ تجربه ای نداردند.

پنجم:  طلا از دست افرادی که به دنبال درامدهای غیر ممکن باشند و یا ازروی طمع به دنبال افراد شیادو حقه باز باشند و به تجارب خام وهوس های واهی خود اعتماد کنند،فرار می کند.

هرگز در راهی که اصل سرمایه به خطر بیفتد سرمایه گذاری نکنید. کارهای عاقلانه ما در زندگی موجب خشنودی ما می شود و به ما کمک می کند و بر عکس اگر اعمال ما عاقلانه نباشد عاقبت ما رادچار عذاب و بلا خواهد کرد . تصمیم و هدف به انسان قدرت جادوئی می دهد . این نیرو را در سایه دانشی که در پنج قانون طلایی هفته است به کار گیرید تا شما نیز ثروتمند شوید.

قیمت :فقط 5000 تومان

خرید و دانلود:

50,000 ریال – خرید

و یا خرید از فروشگاه ویکی راز برای دسترسی دائم به دانلود ها: ——>خرید کتاب از فروشگاه ویکی راز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.