موفقیت در کار - بازاریابی شبکه ای - فروش - سبک زندگی - کسب درآمد

اصول موفقیت در نتورک مارکتینگ – هدف

اصول موفقیت در نتورک مارکتینگ – هدف

اصول موفقیت در نتورک مارکتینگ – هدف : یکی از مهمترین نیاز های بشر برای رسیدن به انواع موفقیت هدف است هدف چیست؟ ما چه نیازی به هدف داریم ؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشد ؟ چگونه اهدافمان را انتخاب کنیم و چگونه به آنها برسیم ؟
هدف در لغت به منظور نشانه هایی است که به سمت آن ها تیر پرتاب میکنند .اما در اصطلاح به معنای ایده و آرمانی است که نیروها ،افکار، احساسات و امکانات فرد را به سوی خود سوق میدهد . در یک تعریف ، هدف وضعیتی است که می‌خواهیم در آینده داشته باشیم. اگر خود نتوانیم وضعیت‌مان را در آینده تعیین کنیم،‌ ناچار محیط پیرامون‌مان ، وضعیت را به ما تحمیل می‌کند. آنچه که محیط بر ما حکم می‌کند چه بسا با ما سازگاری نداشته باشد. پس چه بهتر که خود ، هدف مطلوب‌مان را معلوم کنیم و به سمتش در حال حرکت باشیم.
‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﺳﺆﺍﻝ ﺳﺎﺩﻩﺍی ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‫ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ اهداف ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیﺷﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.‬‬‬‬

اصول موفقیت در نتورک مارکتینگ - هدف

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ‫ﻛﻪ ﻛﻨﻔﺴﻴﻮﺱ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﺮﺍی ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﻴﺮی ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰی  ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲﺧﻮﺭﺩ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ.‫ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ هدف، ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ  ﻭ ﻫﻴﭻ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ. ‬‬‬‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ، ‫ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦاهداف اهداف ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﻨﺪ.‬‬ ﺩﺍﺷﺘﻦ هدف، ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮرر ﻫﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ. هدف و آرزو دو عنصر متفاوت هستند.آرزو خواسته ای است که در راستای رسیدن به آن هیچ تلاشی صورت نمیگیرد و بعید هم هست که تحقق یابد. اما هدف خواسته ای است که در راستای رسیدن به آن باید تلاش کرد و روزی محقق خواهد شد . برای موفقیت یک ویژگی هست که انسان باید آن را داشته باشد و آن هم مشخص بودن هدف است ، یعنی فرد بداند که چه می خواهد و شدیدا خواستار به دست آوردن آن باشد . ( ناپلئون هیل )
بدون هدف، هیچ کاری امکان پذیر نیست. هدف، معنای هر حرکتی است. گیاهی که به سمت نور خورشید راه باز می کند، بچّه لاک پشتی که از زیر ماسه های نرم ساحل، سر بر می آورد و به سوی دریا به راه می افتد، ستارگانی که در مسیر خاصّی به حرکت در می آیند، همه و همه، هدف دارند.
تحقق یک هدف ، فرایندی است که در آن کیفیتی تبدیل به کمیت(هایی) می‌شود. این فرایند چهار مرحله دارد که عبارتند از: قصد ، مأموریت ، افق حرکتی و برنامه. هر کدام از این مراحل ، ویژگی‌هایی دارند و پرداختن به آنها شرایطی دارد.
آنچه مسلّم است، نمی توان تمامی اهداف را در یک گروه قرار داد. بعضی اهداف، برنامه زندگی بشر را رقم می زنند و بعضی شما را در زندگی یاری می کنند تا انسان های موفّقی باشید.

چگونه اهداف خود را معجزه آسا و دست یافتنی کنیم :

۱- هدف شما باید دقیق، واضح و شفّاف باشد

تا زمانی که به تجسّم دقیق و شفّافی از هدف خود نرسید، نمی توانید آن را از آنِ خود کنید. پس باید دقیقاً همه چیز را روشن نمایید. به عنوان مثال اگر میخواهید در نتورک مارکتینگ فعالیت کنید پس از اینکه به شناخت اولیه نسبت به این تجارت دست پیدا کردید ، اهداف خود را به صورت واضح مشخص کنید . مثلا در ۲ سال آینده میخواهید چند نفر سازمان فروش داشته باشید؟ در چند شهر تیم داشته باشید؟ به چه درآمدی رسیده باشید؟ وقتی جزئیات هدف را مشخص کردید آن را با شرایط خود وفق دهید و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید و گام بردارید . به خاطر داشته باشید که تا خودتان تصویر ملموسی از آنچه می خواهید، نداشته باشید، هرگز به آن نخواهید رسید.

۲ – خیلی بزرگ، امّا دست یافتنی باشد

این ضرب المثل را به خاطر دارید: «سنگ بزرگ، نشانه نزدن است»؟ شاید این جمله را هم شنیده باشید: «آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند». به نظرتان کدام جمله صحیح است ؟ به خاطر داشته باشید که اهداف بزرگ، با اهداف خام و دست یافتنی متفاوت اند. مثلاً اگر هدف شما این باشد که رئیس جمهور یک کشور خارجی شوید، بدانید که این هدف، غیر ممکن است؛ چون اوّلین و بدیهی ترین شرط آن را که تابعیت خود و پدر و مادرتان است ندارید. پس سنگ بزرگ را زمانی نمی توان زد که هدف، خام و دست نیافتنی باشد، نه بزرگ! به خاطر داشته باشید، هر چه اهدافتان بزرگ تر باشند، وسعت همّت شما را نشان می دهند! هیچ گاه از داشتن اهداف بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند.

۳ – هدف شما باید قابل تقسیم باشند

اهداف بزرگی که انتخاب کردید باید قابل تقسیم باشند . مثلا اگر تصمیم دارید به لیدری با ۱۰۰ هزار نفر مجموعه تبدیل شوید باید این هدف را تقسیم و به قسمت های کوچکتر خرد کنید . مثلا شما در ابتدا باید به بازاریاب و خرده فروشی ماهر تبدیل شوید ، سپس در ماه های بعدی به فردی قوی با ده نفر مجموعه تبدیل شوید و به همین صورت اهداف ماه های بعدتان را نیز مشخص کنید تا به هدف بزرگتان یعنی صد هزار نفر مجموعه برسید .

۴- برای دستیابی به هدف، زمان مشخّصی را در نظر بگیرید

مثلاً «دو سال». حال بر اساس این زمان، هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. همان طور که ثانیه ها، دقیقه ها را می سازند، دقیقه ها ساعت ها را و ساعت ها روز و هفته و ماه و سال را، اهداف شما نیز باید این گونه یکدیگر را تکمیل نمایند. مانند مثال قبل اهداف خود را به تکه های کوچکتر تقسیم کنید و زمان رسیدن به آنها را مشخص کنید . اهداف به چند بازه زمانی تقسیم می شوند : بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت . اهداف کوتاه مدت معمولا به کمتر از ۶ ماه ، اهداف میان مدت به کمتر از ۲ سال و اهداف بلند مدت به بیش از ۲ سال زمان نیاز دارند .

۵-  اهداف خود را به روی کاغذ بیاورید

شاید مهم ترین ویژگی یک هدف خوب، همین باشد: اهدافتان را بنویسید. وقتی موضوعی را مکتوب می کنید، به نوعی برای خودتان یک تعهّد به وجود می آورید که هر گاه به آن نگاه کنید، یادآوری خواهد شد. پس از آن که مراحل قبل را طی کردید، اکنون وقت آن است که آن را به روی کاغذ بیاورید. ابتدا اهداف اصلی خود را مشخص کنید و بعد، میزان زمانی را که برای آن در نظر گرفته اید و سپس، آن را به قطعات کوچک تر تبدیل کنید و گام به گام، پیش بروید. شما شبیه مسافری هستید که کوله بار خود را با لوازم کافی بسته است و اکنون با در دست داشتن یک نقشه جدید، سفر خود را آغاز می کند. پس:
الف. رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید.
ب . در یک فیلم یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید.
ج. هدف را به کائنات بسپارید و به دنبال قطعات آن، راه بیفتید.

حرف آخر
وقتی هدفی برای خودتان مشخص می کنید، هیچ محدودیتی برای آن قائل نشوید. شما اشرف مخلوقات هستید. برای شما غیر ممکن وجود ندارد. پس هر چه را اراده کنید، به دست خواهید آورد. اما کلید اصلی را فراموش نکنید و آن، توکّل به خدا و یاری خواستن از خالق کائنات است. وقتی کاری را به پشتوانه خالق هستی شروع می کنید، علاوه بر آن که از الطاف بیکران او در مسیر بهره مند می شوید، پشتیبانی اش را هم به خوبی حس می کنید. حس می کنید که نیروی برتر و فرا زمینی شما را یاری می کند و آن قدر عظیم است که می تواند تمامی مشکلات را از پیش رو بردارد. از سوی دیگر، یک هدف درست، برای شما پتانسیل و انرژی لازم را ایجاد می کند و از آن پس، شوق و انگیزش درونی شماست که شما را به حرکت، وا می دارد. تا هدف نباشد، انگیزشی در کار نیست و وقتی انگیزشی نباشد، حرکتی به وجود نمی اید. پس این هدف را با توکّل به پروردگار، همراه کنید و مطمئن باشید که اعجاز خواهید دید!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.